Projekts "SENdata"

Jauno 2020./2021. mācību gadu Rīgas 2. pamatskola ir iesākusi ar labām ziņām. Augustā
tika apstiprināta mūsu skolas līdzdalība Eiropas Savienības finansētajā starptautiskajā Erasmus+
projektā “Digitālo mācību resursu apguve speciālajā izglītībā” (SENdata). Tas ir Erasmus+
programmas Pamatdarbības Nr. 2 Skolu apmaiņas partnerību (KA229) projekts Nr. 2020-1-
TR01-KA229-094323_2, kurš ilgs divus gadus no 01.12.2020. līdz 30.09.2022.g.. Finansējuma
maksimālā summa ir 21 235, 00 EUR.
SENdata projekts ir koncentrēts uz digitālajām lietojumprogrammām, kuras tiek
izmantotas kā palīgtehnoloģijas, lai uzlabotu skolēnu ar speciālajām vajadzībām individuālo
attīstību.
Projekta ietvaros ir iekļautas dažādas aktivitātes, apmācības un piedalās 6 dalībvalstis:
Turcija (koordinējošā valsts), Latvija, Lietuva, Serbija, Rumānija, Portugāle.
Izmantotas un aprobētas lietojumprogrammas tiks publicētas vietnē un būs brīvi pieejamas.

Projekta koordinators: Iraida Čerenkova (iraidacherenkova@gmail.com)