Pirmsskola

Katru dienu ar bērniem darbojas spēcīga atbalsta personāla komanda – ritmikas un mūzikas skolotāja, logopēdi, ārstnieciskās vingrošanas skolotāja, fizioterapeits, psihologs un mākslas skolotāja ar mākslas terapijas metodēm. Bērniem ir nodrošinātas masāžas, kā arī sāls istabas apmeklējumi iestādes mediķu pavadībā. Visi speciālisti ir atvērti sadarbībai ar vecākiem, sarunām par audzēkņu attīstību un priekšlikumiem. Ir pieejamas konsultācijas arī pie iestādes rehabilitologa.

Ikdienā tiek vadītas rotaļnodarbības atbilstoši bērnu prasmēm un spējām. Uzdevumi un dažādi radošie darbiņi tiek pielāgoti katra bērna uzmanības noturības spējām. Tie tiek veidoti atbilstoši kompetenču pieejai un izglītības standartiem. Katra grupiņa ir aprīkota ar kvalitatīvām, videi un bērniem draudzīgām un drošām mēbelēm (inventāru).
Šajā pirmsskolā savus pirmos soļus lielajā zināšanu pasaulē sper bērni ar 58 un 59 izglītības programmas kodu.
Izglītības kods

Pirmsskolas grupiņas

Zaķēni

Katram tiek piemeklēta individuālā apmācība, lai pēc iespējas katru bērnu sagatavotu skolai un socializācijai sabiedrībā.
Pieteikties

Bitītes

Katram tiek piemeklēta individuālā apmācība, lai pēc iespējas katru bērnu sagatavotu skolai un socializācijai sabiedrībā.
Pieteikties

Cālēni

Katram tiek piemeklēta individuālā apmācība, lai pēc iespējas katru bērnu sagatavotu skolai un socializācijai sabiedrībā.
Pieteikties
Pamatskolas telpās ir ierīkota Rotaļu istaba pirmsskolai. Pirmsskolas audzēkņi šeit var darboties ar dažāda lieluma un krāsas Lego konstruktoriem
Bērniem pieejams televizors ar interneta pieslēgumu. Bērni var skatīties gan izglītojoša, gan izklaidējoša rakstura video
Dažreiz Rotaļu telpā tiek organizēti nelieli pasākumi.