Rīgas domes Birokrātijas
apkarošanas centrs

67026859, 67012031
Pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

 
Rudens brīvdienas
no 2023. gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim
 
Ziemas brīvdienas
no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim
1. – 11. klasēm
Pavasara brīvdienas
no 2024. gada 11. marta līdz 15. martam
1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm
Vasaras brīvdienas
no 2024. gada 1. jūnija līdz 31. augustam