Bērnus skolā uzņem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas norīkojumu

Skolā ir daļēja mācību priekšmetu integrācija, apvienojot teorētiskās zināšanas ar praktisku darbību, rosinot interesi, attīstot domāšanu, veidojot praktiskās iemaņas tā, lai bērns spētu adaptēties sabiedrībā.
9. klasi beidzot, skolēni saņem apliecību par pamatizglītības iegūšanu
1. un 2. kursu beidzot, pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas skolēni iegūst:
būvstrādnieka kvalifikācija
virtuves darbinieka kvalifikācija
Mācību valodas:
Mācību programmas izstrādātas latviešu valodā. Pedagogi, izvērtējot audzēkņu individuālās vajadzības.

Skolā tiek realizētas licenzētas izglītības programmas

Izglītības programmas:

Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Pieteikties
(Kods 21015811)

Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Pieteikties
(Kods 21015821)

Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Pieteikties
(Kods 21015911)

Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Pieteikties
(Kods 21015921)

Nāc iegūt profesiju Rīgas 2. pamatskolā!

Profesionālās pamatizglītības programmas:

Otrais LKI līmenis (Pamatizglītība, divi gadi, klātiene).

Būvdarbi

Izvēlies mācību programmu Būvdarbi un iegūsti otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa Būvstrādnieka profesiju. Mācību ilgums divi gadi, ceturtajā semestrī savas profesionālās prasmes nostiprināsi kvalifikācijas praksē. Profesija ir tavas nākotnes investīcija, starts turpmākai profesionālai izaugsmei darba vietā un iespēja tālākizglītībai augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.
Pieteikties
(Kods 22582011)

Ēdināšana

Izvēlies mācību programmu Ēdināšanas pakalpojumi un iegūsti otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa Virtuves darbinieka profesiju. Mācību ilgums divi gadi, ceturtajā semestrī savas profesionālās prasmes nostiprināsi kvalifikācijas praksē ēdināšanas uzņēmumā. Profesija ir tavas nākotnes investīcija, starts turpmākai profesionālai izaugsmei darba vietā un iespēja tālākizglītībai augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās. Mācību procesā gūtās iemaņas, kas nepieciešamas gan konditora, gan pavāra palīga profesijā, varēs noderēt arī rūpējoties par sevi ikdienā.
Pieteikties
(Kods 2281102)

Uzņemšana

Skolēni tiek uzņemti skolā visa mācību gada laikā no 1. līdz 9. klasei un arodklasēs, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591. (2015. gada 13. oktobrī). Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma.

Piesakot izglītojamo skolā nepieciešami šādi dokumenti:

  • Skolas direktoram adresēts iesniegums
  • Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums
  • Dzimšanas apliecība vai pases kopija (uzrādot oriģinālu)
  • Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u)
  • Apliecība par pamatizglītību (stājoties arodklasē)
  • Izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm).

Skolēniem tiek piedāvāta iespēja darboties sekojošās interešu izglītības programmās:

literārā jaunrade
metālapstrāde
datori un programmēšana
skolas teātris
vizuālā māksla
sporta nodarbības
sensorās nodarbības
Skolēniem tiek nodrošināta dalība sekojošās speciālistu nodarbībās individuāli vai grupās:

Logopēdija, ritmika, mākslas terapija un Ebru, mūzikas nodarbības, nodarbības pie psihologa, Montesori nodarbības, fizioterapija, ārstnieciskā vingrošana. Skolēni pedagogu un medpersonalā vadībā apmeklē sāls istabu. Pēc ģimenes ārsta rekomendācijām skolas audzēkņiem tiek piedāvāta arī ārstnieciskā masāža.