Izglītība

Bērnus skolā uzņem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas norīkojumu.

Skolā ir daļēja mācību priekšmetu integrācija apvienojot teorētiskās zināšanas ar praktisku darbību, rosinot interesi, attīstot domāšanu, veidojot praktiskās iemaņas tā, lai bērns spētu adaptēties sabiedrībā.

9.klasi beidzot, skolēni saņem apliecību par speciālās pamatizglītības iegūšanu. 1. un 2. kursu beidzot, pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas skolēni iegūst:

  • būvstrādnieks kvalifikāciju
  • virtuves darbnieks kvalifikāciju

Beidzot 9 klasi ir iespējams kārtot centralizēto valsts eksāmenu latviešu valodā.

Skolā ir divas plūsmas latviešu un krievu.