Gaidīsim Jūs
ciemos

Pie mums var nokļūt ar:
18. autobusu, braucot līdz pieturai Mazā kalna iela (virzienā no centra)
15. trolejbusu, braucot līdz pieturai Mazā kalna iela (virzienā no centra)
7. tramvaju, braucot līdz pieturai Mazā kalna iela (braucot no centra)

Direktors: I.Upenieks - 67144186

Direktora vietnieces izglītības jomā: I.Vilka - 67144188

Direktora vietniece audzināšanas jomā: J.Kleinberga - jkleinberga@edu.riga.lv

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā jomā: L.Mikijanska - lmikijanska@edu.riga.lv

Pirmsskolas izglītības metodiķis: A.Kļaviņa - 29424029

Sociālais pedagogs: I.Tukāne - 29857090

Izglītības psihologi: A.Čerņavska - acernavska@edu.riga.lv, N.Hatidže-Dzeriņa - nkutenko@edu.riga.lv

Medmāsas: G.Reinsone, S.Stepāne, Z.Ozoliņa - 26440366

Ārsts Rehabilitologs: N.Avercevs (pieņem trešdienās) - 26440366

Ārsts Psihiatrs: S.Jeļisejevs (pieņem piektdienās) - 26440366