Korupcijas novēršana

Rīkojums par pretkorupcijas pasākumu dokumentu apstiprināšanu

Rīgas 2. pamatskolas korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai

Rīgas 2. pamatskolas pretkorupcijas pasākumu plāns periodam no 01.01.2024.-31.12.2026. gadam

Rīgas 2. pamatskolas darbinieku amatu korupcijas riska novērtējums