Projekta "STEAM for SEN" noslēgums

Projekts “STEAM for SEN” palīdzēja skolēniem izprast apkārtējo pasauli,
ieguva zināšanas un praktiskas iemaņas par vides objektu īpašībām, uzlaboja maņu
pieredzi. Pētniecisko darbību laikā skolēni attīstīja smalkas motorikas, acu un roku
koordināciju, attīstīja un izstrādāja telpas uztveres, komunikācijas un sadarbības
prasmes, kā arī nostiprināja motivāciju sev un apkārtējiem. Piedaloties mākslas un
radošajā procesā, viņi attīstīja sociālo emocionālo jutīgumu un elastīgāku domāšanu.
Veicot matemātiskos uzdevumus, veica aprēķinu, šķirošanas un modelēšanas
prasmes.
Dalība projektā deva skolēniem labvēlīgas iespējas pilnveidoties dažādās izglītojošās
aktivitātēs un sniedza jaunu emocionālo pieredzi. Tika atklātas skolēnu radošuma,
pašizpausmes, komunikācijas, sociālās, izziņas un IKT prasmes. Spēlējot izglītojošas
IKT spēles un veicot interaktīvas aktivitātes ar uzdevumiem, viņi ieguva praktisku
pieredzi, paplašināja savas zināšanas un prasmes, iemācījās lietot jaunas IKT
programmas, pilnveidojot IKT prasmes. Izglītība balstīta uz radošo partnerību modeli,
kuras laikā ārvalstu skolotāji apmainījās ar savām aktivitātēm, pielietotajām metodēm,
praktisko darbu, labā darba pieredzi. Mēs mācījāmies viens no otra, sazinoties un
sadarbojoties. Projekta aktivitātes vērtēja skolēni (emocijas iekrāsoja viņiem
izveidotajās formās) un skolotāji (google form intervija). Iegūtie rezultāti ir lieliski.
Projekta gala rezultāts ir vietnes izveide ar projekta vizuālo materiālu - https://steamforsen.weebly.com/ .

Projekta koordinatore: Iraida Čerenkova