Online videokonference veltīta Starptautiskai invalīdu dienai

Online videokonference veltīta Starptautiskai invalīdu dienai

02.12.2020.

Katru gadu 3. decembrī pasaule piemin Apvienoto Nāciju Organizācijas
pasludināto Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti. Šajā dienā sabiedrība tiek
iepazīstināta ar cilvēku ar invaliditātes problēmām, atgādināta par cilvēktiesību un
pamatbrīvību universālumu, nedalāmību, savstarpējo atkarību un saistību, kā arī
nepieciešamību nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti varētu pilnībā izmantot šīs
tiesības.
Rīgas 2. pamatskolas projekta dalībnieki piedalījās starptautiskās Erasmus+
KA229 projekta “Digitālo mācību resursu apguve speciālajā izglītībā” (SENdata)
videokonferencē, pieminot šo dienu. Projekta partneri no Turcijas, Portugāles,
Rumānijas, Lietuvas, Serbijas un Latvijas izveidoja plakātus un saukļus, kas
mudināja cilvēkus ar invaliditāti nejusties atšķirīgiem no citiem, integrēties
sabiedrībā, justies vajadzīgiem un būt neatkarīgiem. Video tikšanās laikā tika
prezentēti 16 darbi no dažādām valstīm. Diskusijas beigās visi tās dalībnieki kopā
izrunāja moto “DISABILITY IS NOT AN INABILITY”.
Kopā ar projekta dalībniecēm Jūliju Pabērzu un Natāliju Kirejevu pārstāvēju
mūsu skolu un dalījos savās pārdomās un darbos.

Projekta koordinatore: Iraida Čerenkova