Konkurss par LOGO izveidi

Rīgas 2.pamatskolā starptautiskā projekta Erasmus+ KA229
“SENdata” ietvaros ir noslēdzies konkurss par LOGO izveidi.  Dalībnieki
(skolēni, skolotāji) atbildīgi ķērās pie uzdevuma un piedāvāja 15 dažādus
darbus. Tika organizēta izstāde un notika balsojums par labāko
ilustrāciju.  Balsošanā piedalījās skolēni, skolotāji, skolas administrācija 
un skolas darbinieki. 1.vietu ieguva 4.a klases skolēni un viņu darbs
turpinās cīnīties tālāk starp citām 5 dalībvalstīm.  Uzvarētāji saņēma
sertifikātus un balvas. Visi dalībnieki tika apbalvoti ar pateicībām  par
aktīvu piedalīšanos balsojumā.