Mācību stunda Rīgas pilsētas Rēznas bibliotēkā

Jau trešo mācību gadu pēc kārtas sadarbojamies ar Rēznas bibliotēku. Esam kļuvuši par patstāvīgiem bibliotēkas apmeklētājiem un lasītājiem. Aktīvi piedalāmies bibliotēkas organizētajos lasīšanas pasākumos- mācību stundās.
Projekta nedēļas ietvaros 8. februārī 7.a; 8.;9. b klases skolēni apmeklēja Rēznas bibliotēku, kur iepazinās ar bibliotēkas telpām, grāmatu fondu.

Projekta nedēļas tēma”Putni Latvijā”. Rēznas bibliotēkas vadītāja pastāstīja par dažādiem putniem
Latvijā. Skolēniem bijas iespēja noklausīties interesantā stāstījumā, noklausīties putnu balsis ierakstā, kā arī nostiprināt zināšana , piedaloties aptaujā par putniem.