Konkurss datorikā

22.03.2024. piedalijāmies Rīgas atklātās informātikas konkursā Rīgas 1. pamatskolā attīstības centrā. Konkursā piedalijās 5.; 6. un arodklašu skolēni. Izglītojamie parādīja savas zināšanas, kuras ir apgūtas šī gada laikā Datorikas stundās un fakultatīvajās nodarbībās Datorikā.
Esam ieguvuši godalgotas vietas :
4.-5. klašu grupā 5.b klases izglītojamais – Atis Ukstiņš ieguvis 1. vietu ātrrakstīšanas sacensībās un
kopvērtējumā arī 1. vietu
6.-7. klašu grupā 6.b klases izglītojamais Matīs Piļāns ieguva 5. vietu.

Pateicību par veiksmīgu startu Rīgas atklātajā informātikas konkursā arodklašu grupā 1. kursa izglītojamais Kristers Cvetkovs saņēma 3. vietu ātrrakstīšanas konkursā un arī kopvērtējumā.