Pasaules diena - Drošs internets

2024.gada 6. februārī jau 21. gadu pēc kārtas tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (#DID2024) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta
vidi. Internets ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa, bet, vai izmantot un izprast tiešām ir viens un tas pats?
Rīgas 2. pamatskolā 6. februārī skolēniem tika novadītas klases stunda par drošību, meklējot, strādājot vai izklaidējoties interneta pasaulē.
Mērķis: Stiprināt skolēnu medijpratību, sekmēt drošu un jēgpilnu interneta izmantošanu. Iedvesmot un izglītot skolēnus, veidot jaunu komunikāciju.
Uzdevumi: Piedāvāt daudzveidīgu iespēju bērniem attīstīties mācību laikā ar izrādes skatīšanās palīdzību.