Skolotāju diena 2021

Šajā dienā skolotājus svētkos mīļi sveica un apdāvināja mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes biedri un pašpārvaldi atbalstošie skololotāji T.Ruda un L.Celmiņa. Skolotājiem bija iespēja iemūžināt atmiņas krāšņi dekorētajā fotostendā.

Skolēnu pašpārvalde iepriekš bija sagatavojusi arī aptaujas anketas, lai noskaidrotu, kāda ir skolotāju mīļākā krāsa, ēdiens, ziedi, iecienītākās filmas un mūzikas žanri. Anketēšanas rezultāti bija glīti noformēti un apskatāmi visiem skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem.