My S.E.N.ses investigation

Projekta laikā skolēni ieguva zināšanas un praktiskas iemaņas par vides objektu īpašībām, viņi uzlaboja garšas sajūtu, dzirdi, pieskārienu, tausti, ožu. Dalība projektā deva skolēniem labvēlīgas iespējas pilnveidoties dažādās izglītojošās aktivitātēs un sniedza jaunu pieredzi. Tika atklāts skolēnu radošums, pašizpausme, komunikācijas, izziņas un IKT prasmes. Skolotāji no ārvalstīm apmainījās ar aktivitātēm, izmantotajām metodēm, praktisko darbu, ka arī darba pieredzi ar visiem projekta partneriem. Mēs mācījāmies viens no otra, sazinoties un sadarbojoties. Izstrādātās projekta aktivitātes un skolēnu darbi tika dalīti Twinspace platformā un skolu vietnēs. Tika izveidota kopēja e-grāmata un portfolio par projekta aktivitātēm.

                                                         Projekta koordinators: Iraida Čerenkova