Iluzionisma muzeja Mystero muzejpedagoģiskā video cirka/teātra izrāde