Koncertlekcija “Dzeja un mūzika”

Koncertlekcijā tika stāstīts par dažiem no latviešu populārākajiem dzejniekiem, kā Aleksandru Čaku, Vili Plūdoni, Raini, Aspaziju, Ojāru Vācieti, Imantu Ziedoni, Klāvu Elsbergu, Vizmu Belševicu un Guntaru Raču.

Uzmanību piesaistīja kadri, kuros raidījuma veidotāji viesojās dzejnieku muzejos un, sarunājoties ar muzeju speciālistiem, centās noskaidrot, kā veidojusies dzejnieku un komponistu sadarbība. Šajos kadros varēja uzzināt daudz vēl nezināmas informācijas un dažādus faktus par šiem dzejniekiem un komponistiem.

Raidījuma vadītājs un dziedātājs Miks Abaroņins izpildīja dziesmas, kuras sacerējuši tādi izcili latviešu komponisti kā Raimonds Pauls, Zigmārs Liepiņš, Jānis Lūsēns, Renārs Kaupers u.c. Dažām dziesmām skolēni dziedāja līdzi. 

Pēc koncertlekcijas:

  1. Klasē pārrunājām par dzejnieku muzejiem. Cik daudz tos apmeklējam un kur ir bijuši?
  2. Skolēni meklēja un iepazina katra dzejnieka dzeju, pierakstot to.
  3. Uzzinājām interesantus  faktus par mūsu dzejniekiem, rakstniekiem un  komponistiem

Tapa dažādi radošie darbi:

Šī bija muzikāla un izzinoša koncertlekcija, kura mums visiem sniedza jaunas zināšanas par latviešu dzejniekiem, rakstniekiem un komponistiem. Paldies!