Marmorēšanas darbnīca Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Šī gada 25.aprīlī 6. un 7.a klases skolēni apmeklēja Radošās darbnīcas – marmorēšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Iepazinās ar marmorēšanas attīstības vēsturi un tehniku. Profesionāla speciālista vadībā veidojām dažādu krāsu salikumus un ornamentus uz ūdens, kuri vēlāk tika pārnesti uz
papīra.