Informātikas konkurss

Šī gada 27.aprīlī. 4.b; 6.b; 9.b klases izglītojamie piedalījās Rīgas atklātās informātikas konkursā Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā. Esam ieguvuši četras godalgotas vietas un Diplomus par
paveikto:
4.b klases izglītojamais Artis Ukstiņš ieguva 3. vietu starp 4.-5. klašu grupām;
9.b klases izglītojamais Kristers Cvetkovs ieguva 3. vietu starp 7.-9. klašu grupām;
6.b klases izglītojamais Markuss Rozenšteins ieguva 1. vietu ātrrakstīšanas konkursā un 2. vietu kopvērtējumā.