Mācību stunda - radošās darbnīcas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Jau otro gadu pēc kārtas mūsu skolas skolēni apmeklē radošās darbnīcas – marmorēšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šī gada 27. septembrī 5.,6.,7b un 6.a klases skolēniem bija iespēja
apmeklēt radošās darbnīcas – Marmorēšanu. Skolēniem bija iespēja noskaidrot, kas ir marmorēšana, kā šī tehnika ir saistīta ar grāmatām. Skolēniem bija arī pašiem iespēja piedalīties radošā procesā, kurā katrs pats veidoja skaistus, krāsainus darbus marmorēšanas tehnikā. Paldies par krāsaino nodarbību!