Mācību stunda Krišjāņa Barona muzejā

Ceturtdien, 05.oktobrī, 2.,3.,4.,5.,6. un 7. b klases izglītojamie apmeklēja Krišjāņa Barona muzeju. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Krišjāni Baronu – Dainu tēvu. Klausīties muzeja darbinieka
stāstus par to, kā Dainu tēvs dzīvojis, kā viņš strādājis un kā arī atpūties un sagaidījis savus viesus savās mājās.
Skolēni apskatīja un pētīja Dainu skapi, K. Barona istabu, senās fotogrāfijas un citas vēstures liecības par Dainu tēva dzīvi. Skolēniem bija arī iespēja pašiem radošā spēlē sakārtot tautas dziesmas un skaisti padziedāt kokles pavadībā.