Mācību eskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku

Šī gada 6.oktobrī 6.a, 6.; 8.; 9. b klases apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Mācību ekskursijā izglītojamie iepazinās ar bibliotēkas telpām, to funkcijām.

Apmeklēja bibliotēkas patstāvīgo ekspozīciju “Grāmata Latvijā”, kur iepazinās ar grāmatas tapšanas vēsturi, Braila rakstu un muzikālām grāmatām. Kā arī iepazinās ar “digitālo grāmatu”.