ERASMUS DAYS 2022

No 13.10 līdz 14.10 mūsu skola pievienojās “ERASMUS DAYS 2022” svinēšanai. Mēs, kā @Erasmus+ projekta “Digitālo mācību resursu apguve speciālajā izglītībā” īstenotāji, organizējām pasākumu, kur ar skolēniem apspriedām projekta aktualitātes un ieguvumus. Skolēni radoši un ar lielu atdevi zīmēja, aplicēja un aktīvi taisīja dažādus rokdarbus. Mēs arī atcerējāmies visas aktivitātes, kurās mēs piedalījāmies projekta “SENdata” ietvaros. Paldies Erasmus+ par iespēju pilnveidot savu ierasto vidi, attīstīties, iekļauties Eiropas nozīmīgajos procesos un virzīties uz priekšu!

From October 13th till October 14th our school is celebrating Erasmus+ Days 2022. We, as implementers of the Erasmus+ project “Digital Approaches at SEN Education” have organized an event. We’ve talked with students about the benefits of the project, about the activities we participated in within the framework of our project “SENdata”. Children with a great joy and pleasure were making their handicrafts. Thank you Erasmus for the opportunity to diversify our usual environment, develop new skills, take part in important European processes and move forward!