Zinību diena 2021

Zinību dienai veltītajā pasākumā tika aicināti piedalīties visu klašu skolēni un pedagogi no savām mācību telpām, pieslēdzoties tiešsaistē Zoom platformā.

Pasākuma laikā vadītāji sveica skolēnus un pedagogus ar dzejas rindām un vēlējumiem, vārds svinīgajam sveicienam tika dots skolas direktoram I.Upeniekam, jauno mācību gadu ievadot.

Skolotāja I. Čerenkova sveica visus starptautisko projektu dalībniekus, bet ar muzikālu priekšnesumu mūs apsveica Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas absolvente un dziedātāja M.Orola, izpildot divas dziesmas latviešu valodā.

Pēc pasākuma izskaņas pasākuma organizatores, skolotājas - M.Kuļičenko, V.Voroncova un L.I. Rode-Treigūte - apsveica pirmo klašu skolēnus un klašu audzinātājus ar skolas sagatavotajām dāvaniņām.

Visiem klašu kolektīviem bija iespēja iemūžināt skaisto notikumu pie fotostendiem skolas foajē un pagalmā.