Rīgas 2. pamatskolas Būvstrādnieku programmas audzēkņi darbībā

Sniedzam nelielu ieskatu no mūsu profesionālās izglītības audzēkņu Būvstrādnieki ikdienas. Apgūstam teorētiskās zināšanas un to visu pielietojam praksē - no sākuma mācību telpās uz izveidotiem stendiem, bet pēc tam objektos un prakses vietās.

Skolotājs - Eriks Kondratjevs.