VEF vēstures muzejs – 18.09.2019.

Ekskursijas laikā tika izrādītas VEF kultūras pils telpas, kā arī bija iespēja apskatīt muzeja eksponātus. Mums pastāstīja par VEF attīstību un vēstures gaitu.

        Skolēniem bija iespēja apskatīt VEF kultūras pils Lielo zāli (balkonu, skatītāju vietas un skatuvi) un uzzināt par to dažādus faktus un rekonstrukcijas jauninājumus. Muzejā bija iespēja apskatīt ap 6000 eksponātu, kā arī darboties ar interaktīviem objektiem. Kopumā ekskursija bija ļoti interesanta, jo varējām piedalīties rokdarbu nodarbībā, darboties ar interaktīviem objektiem, kā arī aktīvi darboties dažādos uzdevumos Lielajā zālē.     

Ekskursijas laikā valdīja draudzīgā atmosfēra, skolēni labi pavadīja laiku, pētīja, jautāja, bija iedvesmoti.