Projekts "SENart therapy"

Mākslas terapija ir veiksmīga izglītības metode skolēniem ar īpašām vajadzībām. Šo terapijas veidu var uzskatīt par psihoterapeitisku pakalpojumu. Tas ļauj bērniem izteikties neverbālā veidā, izmantojot mākslas rīkus. Projekts “SENart therapy” ir paredzēts skolēniem ar speciālām vajadzībām vecumā no 7 līdz 14 gadiem. Audzēkņi izmantos gleznošanas, māla modelēšanas, celtniecības instrumentus, mūzikas, dejas, fiziskās rotaļas, galda un ūdens spēles, lelles, tehnoloģijas. Skolēni tiks mudināti izteikt savas jūtas, izmantojot mākslu. Viņiem būs arī iespēja pilnveidot sociālās prasmes, veicināt kognitīvo attīstību un praktizēt sensoro-motorās iemaņas. Šis process sniegs skolēniem sasnieguma sajūtu un cels viņu pašapziņu. Projekts tiks integrēts izglītības procesā un tiks īstenots visu mācību gadu (2021.-2022.g.).

Projekta koordinators: speciālās izglītības skolotāja Iraida Čerenkova