Projekta "SENdata" sadarbības partneru trešā mobilitāte Portugālē

23.–27. maijā Rīgas 2.pamatskolas pedagogi Iraida Čerenkova, Jūlija Pabērza un Irina Strausova piedalījās starptautiskajā Erasmus+ projekta “Digital Approaches at SEN Education” (SENdata) darba un mācību mobilitātē (2020-1-TR01-KA229-094323_ 3), Portugālē.
Pirmajā mobilitātes dienā uzņēmējskolā EBS Dr. Rui Gracio / Agrupamento de Escolas Lapiás, projekta koordinatore Sandra Carvalho un direktore Ana Paula Custódio sveica skolotājus no visām partnervalstīm, prezentējot mobilitātes grafiku un pasniedzot tradicionālus cienastus.
Projekta koordinatore Sandra Carvalho sagatavoja prezentāciju par Portugāles izglītības sistēmu, kur arī iepazīstināja ar priekšrocībām, ko sniedz skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušana regulārās nodarbībās, piemēram: pozitīva mijiedarbība ar vienaudžiem, sociālo prasmju attīstība un pašvērtēšana.
Pēc šīs prezentācijas tika apmeklētas skolas telpas.
Skolēni pasniedza mūsu viesiem pašu rokām gatavotas dāvanas. Vēlāk skolā tika pasniegtas tradicionālās pusdienas. Pēcpusdienā mēs apmeklējām Nacionālo Pena pili Sintrā.

Otrajā mobilitātes dienā apmeklējām EB1/JI Sabugo un Vale de Lobos sākumskolu un bērnudārzu, iepazināmies ar Strukturēto mācību vienību bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem, kā arī apmeklējām pirmsskolas klasi, kur dalījāmies ar labas prakses piemēriem un darba metodēm.
Skolotāji vēroja iekļaujošās izglītības mācību procesa nodarbības, kurās bija skolēni ar īpašām vajadzībām.
Tālāk sekoja universitātes Alkoitao Veselības zinātņu skolas (Escola Superior de Alcoitão) apmeklējums, kur apmeklējām Logopēdiskās izglītības nodaļas lekciju, kur mūs iepazīstināja ar savu mācību programmu un metodēm komunikācijas un valodas jomā, kā arī pastāstīja par logopēdijas nozīmi skolēniem ar īpašām vajadzībām. Universitāte organizēja pedagoģisko materiālu izstādi ar tehnoloģijām ANDITEC. Pedagogi varēja padarboties ar prezentētajiem materiāliem.
Trešajā mobilitātes dienā notika kultūras vizīte Lisabonā, kur mūs iepazīstināja ar kultūras un vēsturisko mantojumu. No rīta mēs apmeklējām Jerónimos klosteri un Belēmas rajonu, tostarp Belēnas torni, un nobaudījām tradicionālo Belemas kūku. Pēcpusdienā apskatījām Lisabonas centru.
Ceturtās mobilitātes dienas rīts bija veltīts konkrētām prezentācijām par aplikāciju izmantošanu valodas un runas attīstībai. Speciālais pedagogs Maria João Salgueiro prezentēja lietotni Portuguese for Kids (Português para Crianças) un Sandra Carvalho prezentēja APP Portuguese Fun Easy. Skolotāji prezentēja, kā viņi izmanto digitālās aplikācijas mācību procesā. Tika prezentēts mācību programmas piemērs, lai parādītu, kā tika organizēta mācību metodika. Visi dalībnieki piedalījās izglītojošās spēlēs. Ergoterapeite Beatriz Corredoura iepazīstināja mūs ar individuālā plāna prezentāciju, sniedzot vairākus piemērus. Viņa pastāstīja, kā audzēkņiem ar īpašām vajadzībām tiek attīstītas profesionālās un funkcionālās prasmes, integrējot tos vietējās kopienas dienestos vai veikalos.

Pēdējā mobilitātes dienā partnervalstu pārstāvji apmeklēja Sintras pilsētas domi, kur viņus sagaidīja Padomes viceprezidents Bruno Parreira, kurš savā runā sveica visus skolotājus un uzsvēra, cik svarīgi ir projekts skolēniem ar īpašām vajadzībām, un ļoti labi ir tas, ka šeit, Portugāle, notiek dalīšanās ar labas prakses piemēriem šajā jomā.
Vēlāk skolā notika koordinatoru sanāksme, lai pārrunātu nākamo mobilitāti, kas novembrī notiks Rīgā, Latvijā. Visi dalībnieki izteica savu vērtējumu mobilitātes aktivitātēm. Katram skolotājam tika pasniegts apmeklējuma sertifikāts. Skolas direktore, projekta koordinatore un skolas skolotāju komanda uzstājās ar noslēguma runu, kur izteica labus novēlējumiem visiem projekta dalībniekiem.

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas atbalstu.