Projekta “SENdata” sadarbības partneru pirmā mobilitāte Serbijā, Belgradā

Labas prakses un pieredzes apmaiņa.

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta “Digitālo mācību resursu apguve speciālajā izglītībā” (Nr. 2020-1-LT01-KA229-077892_2) ietvaros, 11.-15.oktobrī, Serbijā, Belgradā, Rīgas 2.pamatskolas komandas pedagogi: projekta koordinators I.Čerenkova, direktora vietniece mācību jomā I.Vilka, pedagogs J.Pabērza piedalījās darbā un mācību vizītē “Anton Skala” skolā.

Mobilitātes organizatori (Anton Skala pedagogi: Marina Sparic, Sandra Skendzic,  Snežana Nena Babovič  un direktore Nataša Selič Stankovič) iepazīstināja visus projekta partnerus no Latvijas, Rumānijas, Lietuvas, Portugāles un Turcijas ar digitālajiem mācību resursiem un novadīja ekskursiju pa skolu.

Praktisko nodarbību laikā visi pedagogi tika apmācīti vadīt un pielāgot digitālās programmas skolēniem ar īpašām vajadzībām (Pappy Pals", "Napko", "Social story" u.c.), kas attīsta audzēkņu emocionālo un sociālo sfēras. Mums bija iespēja izmēģināt dažas mācību spēles, izmantojot planšetdatoru.

Skolas logopēde Snežana Nena Babovič demonstrēja darbu ar digitālo robotu, kura mērķis ir emociju radīšana un atpazīšana. Projekta dalībnieki paši izmēģināja kā tas darbojas un ieguva neaizmirstamas emocijas.

Mobilitātes laikā skolas “Anton Skala” pedagogi izstāstīja par saviem darba metodēm, dalījās ar pieredzi, demonstrēja inovatīvās pieejas darbā ar audzēkņiem ar speciālajām vajadzībām.

Tikšanas ietvaros tika stāstīts par pasākuma Code Week organizēšanu un novadīšanu. Tā ir Eiropas Savienības programmēšanas nedēļa, kuras mērķis ir stimulēt skolēnu programmēšanu un digitālo lietotprasmi. Projekta koordinatore Iraida Čerenkova pastāstīja par savu pieredzi programmā Code.org un novadīto CodeWeek 2021 nedēļu savā skolā (visi piedāvāti kodēšanas uzdevumi tika pasniegti atbilstoši skolēnu IKT prasmēm). Mācoties programmēt, skolēni labāk izprot tehnoloģiju darbību, pilnveido savas prasmes un iemaņas, rod jaunas idejas un rada inovācijas.

Mums tika piedāvāts apmeklēt Augstskolas Speciālās Izglītības un Rehabilitācijas fakultāti, kur mēs uzzinājām par speciālās izglītības sistēmu. Mēs arī apmeklējām Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kur tika stāstīts par dažādiem jautājumiem izglītības nozarē un mums paveicās piedalīties diskusijā.  

Vizītes laikā Serbijā mēs iepazināmies ar šīs valsts vēsturisko un kultūras mantojumu, esam pilnveidojuši savu digitālo kompetenci, IKT prasmes un angļu valodas zināšanas. Mūsu komandas pedagogi noteikti pielietos gūto pieredzi savā darbā ar skolēniem ar īpašām vajadzībām, un arī izstāstīsim saviem kolēģiem par labas prakses piemēriem.

Mēs ieguvām vairāk zināšanu par Eiropas kultūras daudzveidību, piedzīvojām autentisku serbu dzīvesveidu un iepazināmies ar viņu valodu. Tikšanās noslēgumā Belgradā projekta dalībnieki apsprieda un apkopoja visas nedēļas aktivitātes un saņēma Eiropas sertifikātus.

Projektu finansē Eiropas Savienības programma Erasmus +.

Projekta koordinators: Iraida Čerenkova

Skolotāja: Jūlija Pabērza