Muzikāla smilšu kino izrāde bērniem “Sprīdītis” 06.10.2020.

Izrāde “Sprīdītis” ir veidota pēc A. Brigaderes lugas motīviem, kurā ar stāstījuma, mūzikas un mākslas palīdzību tiek parādīti un izzīmēti visi Sprīdīša lielākie un brīnumainākie piedzīvojumi, savu Laimes zemi meklējot. Sprīdītis izrādē satiek gan Meža māti, gan Lutausi, gan cīnās ar velnu, gan satiek vēl arī citus interesantus tēlus, taču beigās nonāk turpat atpakaļ – savās mīļajās mājās, pie mīļās vecmāmiņas un draudzenes Lienītes. Tas viss tiks parādīts, izstāstīts un uzzīmēts visu skatītāju acu priekšā un redzams uz ekrāna.

Skolēniem bija neviltota interese par izrādi un atsauksmes bija ļoti pozitīvas. Izrādes laikā mēs:

  • Klausījāmies interesantajā stāstījumā.
  • Vērojām, kā uz smilšu galda tiek zīmēti attēli saistīti ar pasaku lugu “Sprīdītis.”
  • Kopīgi nodziedājām dziesmu.

Paldies māksliniekiem!