Muzejpedagoģiskā nodarbība K. Barona memoriālajā muzejā- dzīvoklī “Meža un mājdzīvnieki latviešu folklorā un literatūrā” 10.02.2020.

Nodarbības sākumā muzeja pedagogs skolēniem stāsta par Dainu tēvu pēc tam kopīgi noskatāmies mācību filmu par Krišjāni Baronu un tautasdziesmām.  Skolēniem bija iespēja apskatīt dzīvojamās telpas un Dainu skapi. Pārrunājām, par kādiem dzīvniekiem tiek runāts tautas dziesmās, aplūkojām attēlus. Muzeja pedagogs kokles pavadījumā izpildīja dažādas tautas dziesmas par dzīvniekiem. Nodarbības beigās visi kopā dziedot “ Bērīts manis kumeliņi” gājām jautrā rotaļā.

Bērni aktīvi iesaistījās aktivitātēs – dziedāja, atbildēja uz jautājumiem, gāja rotaļās.  Valdīja jautra un emocionāli pacilāta gaisotne.