Melngalvju nams – 28.01.2020

Melngalvju namā ekskursiju mums vadīja gids, kurš izrādīja telpas, kā arī muzeja eksponātus. Gids stāstīja par Melngalvju nama attīstību un vēstures gaitu.

        Skolēniem bija iespēja apskatīt Melngalvju nama pagrabu, kur varēja aplūkot vecos artefaktus un uzzināt par tiem dažādus faktus un rekonstrukcijas jauninājumus. Namā bija iespēja apskatīt  daudz eksponātu, kā arī apmeklēt lielo zāli ar vēsturiskam gleznām.  

        Kopumā ekskursija bija ļoti interesanta, jo varējām uzzināt daudz faktu par namu, aplūkot vecos objektus un uzzināt šī nama vēsturi. Patīkami, ka gids spēja pielāgoties skolēnu interesēm un vadīt ekskursiju atbilstoši skolēnu aktivitātei un interesēm.