eTwinning projekts "SHAPES AROUND ME"

Projekta norise: 2022.-2023.g.

Projekta koordinatore: Iraida Čerenkova

Projekta dalībnieki:

Ježenkovs Aleks          5.(C)

Rudkovska Daria        5.(C)

Pehova Ksenija            5.(C)

Marimonovs Matvejs  5.(C)

Skvorcova Jana           5.(C)

Par projektu:

Projekts ir izstrādāts un pielāgots skolēniem ar īpašām vajadzībām. Tas ir 8 mēnešu projekts, kurā apvienojušās četras skolas un 4 speciālās izglītības pedagogi no Lietuvas, Latvijas, Turcijas, Portugāles, kur mācās skolēni ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Projekta aktivitātes ir vērstas uz izglītojamā individuālo spēju un vajadzību apmierināšanu, organizējot projekta aktivitātes caur pieredzes apguvi.

Ikdienā skolēni sastopas ar dažādu formu priekšmetiem, taču viņiem ir grūtības tos saistīt ar konkrētām ģeometriskām figūrām. Pat pamatskolas līmenī skolēniem joprojām ir grūtības saskaņot un identificēt formas. Apgūstot matemātiku, mākslu, izziņas, informācijas tehnoloģijas un būvniecību, skolēni pilnveidos savu uztveri un iemaņas ģeometrisko figūru atpazīšanā.

Mērķi

• uzzināt vairāk par ģeometriskām figūrām;

• attīstīt sīko motoriku;

• attīstīt kognitīvās prasmes;

• uzlabot digitālās prasmes;

• veicināt valodas un komunikācijas prasmes;

• iedvesmot skolēnus radošanai.

Kompetences

Kultūras izpratne un izpausme, digitālās tehnoloģijas, sadarbība, lasītprasme, matemātiskā, personiskā, sociālā un mācīšanās mācīties.

Darba process

Projekts sākas novembrī un beigsies maija beigās. Projekta darbā ir iesaistīti visi partneri. Aktivitātes tika veiktas saskaņā ar plānu. Partneri prezentēja aktivitāšu rezultātus, sagatavoja fotogrāfijas, kolāžas, video prezentācijas un dalījas ar tiem projekta lapās.

• Matemātikas aktivitātes — formu kārtošana, skaitīšana (novembris)

• Mākslas aktivitātes – mākslas veidošana ar papīra (decembris)

• Rakstīšanas aktivitātes –ģeometrisko figūru izsekošana (janvāris)

• Informācijas tehnoloģiju aktivitātes - interaktīvas izglītojošas spēles (februāris)

• Būvdarbi - celtniecības bloki, rakstu bloki un dēļi, mozaīka (marts)

• Veido detektīvu aktivitātes – grometsisko figūru  atrašana objektos (aprīlis)

Rezultāti

 Dalība projektā deva skolēniem labvēlīgas iespējas pilnveidoties dažādās izglītojošās aktivitātēs un sniedza jaunu emocionālo pieredzi. Tika atklātas skolēnu radošuma, pašizpausmes, komunikācijas, sociālās, izziņas un IKT prasmes. Spēlējot izglītojošas IKT spēles un veicot interaktīvas aktivitātes ar uzdevumiem, viņi ieguva praktisku pieredzi, paplašināja savas zināšanas un prasmes, iemācījās lietot jaunas IKT programmas, pilnveidojot IKT prasmes. Projekta aktivitātes un darba rezultāti tika publicēti projekta lapā un skolu vietnēs.