"Cilvēks, koks, kultūrvērtība"

16. aprīlī nodarbības ietvaros skolēni mācījās saskatīt, izprast un novērtēt nozīmīgo cilvēka un koka mijiedarbību laika gaitā, raugoties caur garīgās un materiālās kultūras prizmu.

Izmantojot folkloras materiālus, dzeju, lietišķās mākslas paraugus, interesantus dabas atradumus, skolēni uzzināja, ka koks ir ne tikai pateicīgs izejmateriāls ar unikālām un vērā ņemamām īpašībām, bet arī mākslinieciskas iedvesmas avots, skaistuma un pasaules redzējuma simbols.

Darbojoties kopā ar pieredzējušiem meistariem-kokamatniekiem, skolēni iepazina klasiskos koka apstrādes darbarīkus un darba paņēmienus - tradicionālas prasmes, kas ir daļa no nemateriālā kultūras mantojuma.

Skolēni ne tikai redzēja, kā top koka dizaina vērtības, bet, pašiem līdzdarbojoties, kļuva par lietišķās mākslas radītājiem, līdzautoriem.