Projekta SENdata piektā mobilitāte Lietuvā, Kedainiai. Otrā diena.

Mobilitātes turpinājumā mūs sirsnīgi pieņēma bērnudārzs “Pasaka”. Iestādes pedagogi dalījās ar labas prakses piemēriem savā darbā ar audzēkņiem, izmantojot IKT. Vēlāk Kėdainių ,,Spindulio" mokykla “Spindulio" Erasmus+ komanda pastāstīja par citām AR/VR aplikācijām un prezentēja Floor robot “Bee Bot”, kur mums bija iespēja aktīvi darboties un iesaistīties šajā aktivitātē. Otrajā dienas pusē tika organizēts pasākums M.K.Čiurlionis mākslas muzejā Kauņā ar iespēju iepazīties ar šī slavenā cilvēka mākslas un mūzikas darbiem. Projekta ietvaros muzejā mēs noskatījāmies VR filmu “Eņģeļu ceļojums”. Dienas noslēgumā baudījām Kauņas panorāmas skatu no Katoļu baznīcas jumta.

In the continuation of the mobility, we’ve visited the kindergarten “Pasaka”. Pedagogues shared examples of good practice, working with students, using ICT. Later, Kėdainiu "Spindulio" school’ Erasmus+ team told about AR/VR applications and presented the Floor robot "Bee Bot", where we had the opportunity to be active and creative and also participated in this activity. In the second half of the day, an awesome event was organized at the M.K.Čiurlionis Art Museum in Kaunas. We got acquinted with this famous artist’ art and music works. As a part of the project, in the museum we’ve watched the VR film "Journey of Angels". At the end of the day, we enjoyed the panoramic view of Kaunas from the roof of the Catholic Church.