Projekta SENdata piektā mobilitāte Lietuvā, Kedainiai. Noslēdzošā diena.

Šodien ir piektās mobilitātes, ERASMUS+ projekta “Digitālo mācību resursu apguve speciālajā izglītībā - SENdata”, noslēguma diena Lietuvā, Ķēdainī. Mēs apkopojām VR/AR metodiskus mācību materiālus darbā ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām un izvērtējām Lietuvas komandas darbu. Vēlāk svinīgajā atmosfērā mēs saņēmām sertifikātus par dalību mobilitātē.

Today is the final day of ERASMUS+ project’ “Learning digital learning resources in special education - SENdata" fifth mobility, in Lithuania, Kedainiai . We’ve discussed VR/AR methodological teaching materials, used in work with students with special needs and evaluated the work of the Lithuanian team. Later, in a festive atmosphere, we received certificates for participation in mobility.