Projekta “SENdata” ceturtā mobilitātē, Rīgā, Latvijā

Rīgas 2.pamatskola no 07.11 līdz 11.11 vēra durvis "Erasmus+" projekta "SENdata" dalībniekiem.

Skola turpina 2020. gada Erasmus+ programmas KA229 skolu apmaiņas partnerības projekta aktivitāšu īstenošanu. Mūsu skolā tika organizēta un novadīta 4.mobilitāte, kurā piedalījās pedagogi no Turcijas, Rumānijas, Portugāles, Serbijas un Lietuvas.

Rīgā pirmā mobilitātes diena iesakās ar mūsu audzēkņu priekšnesumu. Koordinatori prezentēja savas komandas. Projekta koordinatore Iraida Čerenkova izstāstīja par mūsu skolu un pedagogs Jūlija Pabērza iepazīstināja klātesošos ar Latvijas izglītības sistēmu. Vēlāk tika vēstīts par mūsu skolu un bērnudārzu, organizētas sarunas ar pedagogiem, kuri dalījās ar savu darba pieredzi. Mūsu viesiem arī bija iespēja pagaršot nacionālos Latvijas ēdienus. Pēcpusdienā tika organizēta pastaiga pa Vecrīgu un Melngalvju Nama apmeklējums.           

Erasmus+ KA229 projekta SENdata ceturtās mobilitātes otrā diena ir pagājusi produktīvi. No paša rīta mūs pieņēma savās telpās Rīgas 1.pamatskolas - attīstības centra direktore, direktora vietnieki un pedagogi. Mums parādīja, kā viņi strādā ar digitāliem rīkiem un iepazīstināja ar skolu. Pēcpusdienā Latvijas komanda prezentēja partneriem izvēlētas un aprobētas mācību aplikācijas pašapkalpošanās jomā.

Mobilitātes turpinājumā mūsu skolas pedagogi Agris Skulte , Jūlija Pabērza un Natālija Kirejeva novadīja izglītojošas darbnīcas par modernām tehnoloģijām mācību procesā. Visi klātesošie tika iepazīstināti ar iMO-Learn gudrajiem kubiem, mobilo aplikāciju Actionbound, gudro grīdu WizeFloor un Barboleta attīstošās metodes līdzsvara dēli, dalībniekiem tika dota iespēja pašiem izmēģināt, kā tas viss darbojas. Veltot daudz laika darbam, šajās divās dienās mēs arī apmeklējām skaistākas vietas Latvijā: Rundāles pili un mazo pilsētiņu Bausku. Ceturtās dienas noslēgumā projekta dalībnieki uzzināja daudz interesantus faktus par Latvijas maizes ražošanu un nobaudīja gatavošanas procesu ceptuvē LĀČI.

Projekta SENdata ceturtās mobilitātes noslēguma dienā mēs apmeklējām Rīgas domi, diskutējām par svarīgām tēmām izglītībā ar galveno izglītības projektu vadītāju Zani Bitenieci. Vēlāk mūsu partneri skolas pagalmā kopā ar skolēniem piedalījās Lāčplēša dienas pasākumā, kur aizdedzināja piemiņas svecītes. Dienas nobeigumā projekta dalībnieki novērtēja mobilitāti Latvijā ar digitāla rīka Actionbound palīdzību un svinīgā ceremonijā saņēma sertifikātus par padarīto darbu.

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas atbalstu.

Projekta koordinators Iraida Čerenkova

Skolotāja Jūlija Pabērza