Programmas

Skolā tiek realizētas licenzētas izglītības programmas

Speciālās izglītības programmas:

  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811),
  • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015821),
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015911),
  • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015921).

 
Profesionālās pamatizglītības programmas:

  • būvdarbi (kods 2258201),
  • ēdināšanas pakalpojumi: konditora palīgs, pavāra palīgs (kods 2281102) .