Nodarbība Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Otrdien,16.04.2024., 2.b;3.b., 4.b, 3.a un 4.a klases izglītojamie apmeklēja nodarbību “Ja es būtu
grāmata…..” Latvijas nacionālajā bibliotēkā, kuras ietvaros apguva grāmatas dizainera profesiju.
Profesionāla pasniedzēja vadībā viņi izgatavoja grāmatas maketu, kurā atspoguļoja savas intereses
ar kurām viņi gribētu padalīties ar citiem. Katrā bērna zīmējumā izpaudās fantāzija kopā ar
radošo iedvesmu.
Tālāk nodarbība turpinājās patstāvīgajā ekspozīcijā “Grāmata Latvijā”, kur skolēni iepazinās ar
grāmatas vēsturi, tās nozīmi senatnē un šodien.