Mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo  bibliotēku

Zilā gaisā plivinātos Sarkan balti karogi,
Dobji, dobji atskanētu Sirmo garu daiņojums.
Tautas dēli uzminēja Sen aizmirstu svētumu:
Gaismu sauca, Gaisma ausa!
Augšām cēlās Gaismas pils!


Gaismas pils ir latviešu kora dziesma, tās mūziku sarakstījis J.Vītols, vārdu autors ir Auseklis.

30.novembrī 9. A un 8. A klases apmeklēja Gaismas pili, Latvijas Nacionālo  bibliotēku. Izglītojamiem tika piedāvāta iespēja piedalīties Orientēšanās spēlēs ar uzdevumu - atrast mājienus, kas palīdzētu atrisināt krustvārdu mīklas. Tas bija ļoti interesants, atraktīvs piedzīvojums, kura beigās visi dalībnieki dabūja piemiņas uzlīmes!