Lieldienu svinības

Šī gada 12. un 13.aprīlī skolas pagalmā tika organizētas Lieldienu svinības. Valdīja pozitīva noskaņa, skolēni piedalījās dažādās muzikālās rotaļās un stafetēs, pasākuma noslēguma iegūstot patiecības rakstu par aktīvu dalību. Visas nedēļas garumā arī klasēs tika turpinātas svētku svinības, skolēni rotāja olas un priecājās par paveikto darbiņu.