Informācija par projekta SENdata mobilitāti ievietota Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā

Raksts par Erasmus+ projekta SENdata 2.mobilitāti Rumānijā apskatāms tiešsaistē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā:

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=rigas-2-pamatskolas-projekta-sendata-2-mobilitate-rumanija-9040