Erasmus+ projekta SENdata 3.mobilitāte Portugālē 2.diena

Mobilitātes turpinājumā mēs apmeklējām pirmsskolas izglītības iestādi Sabugo/Vale de Lobos, kur pedagogi dalījās ar mums ar labas prakses piemēriem. Pēcpusdienā tika organizēta vizīte uz universitāti, kur mēs noklausījāmies mācību lekcijas par augmentatīvo un alternatīvo komunikāciju, kas ir viena no pamatmetodēm darbā ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām.