Piektdien, 27.maijā, ir noslēgusies Erasmus+ projekta SENdata 3.mobilitāte Portugālē. Mēs diskutējām par aktuālām tēmām speciālajā izglītībā. Dienas noslēgumā apkopojām paveiktā darba rezultātus un saņēmām sertifikātus.

Sekmīgi pagājusi vēl viena Erasmus+ projekta SENdata produktīvā diena. Mobilitātes organizatori no Portugāles nodemonstrēja mācību aplikācijas valodas jomā skolēniem ar īpašām vajadzībām. Visi projekta dalībnieki izmēģināja izglītojošas spēles, parunāja par plusiem un mīnusiem.  Skolas ergoterapeite dalījās ar savu pieredzi darbā ar īpašiem bērniem. Arī skolēni sagatavoja mums pārsteigumu, uzdāvinājot visiem tradicionālas dāvanas. Dienas noslēguma tika organizēta ekskursija uz brīnumaino vietu Quinta da Regaleira.

Mobilitātes turpinājumā mēs apmeklējām pirmsskolas izglītības iestādi Sabugo/Vale de Lobos, kur pedagogi dalījās ar mums ar labas prakses piemēriem. Pēcpusdienā tika organizēta vizīte uz universitāti, kur mēs noklausījāmies mācību lekcijas par augmentatīvo un alternatīvo komunikāciju, kas ir viena no pamatmetodēm darbā ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām.

23.maijā Portugālē, Sintrā, uzsākusies projekta SENdata 3.mobilitāte. Pēc svinīgās atklāšanas ceremonijas skolas direktore sveicināja viesus no piecām valstīm. Portugāles komandas koordinatore Sandra Carvalho izstāstīja par vietējo izglītības sistēmu. Mums bija iespēja apskatīt skolu un parunāt ar speciālistiem. Taču vēlāk mēs apciemojām pili Palavio da Pena, izstaigājot tās šaurās taciņas. 

Šī gada 18.maijā projekts SENart therapy apbalvots ar Nacionālo kvalitātes sertifikātu. Apsveicam tā dalībniekus - 4.c klases skolēnus un skolotāju Iraidu Čerenkovu.