16.septembrī, Rīgā, Kalnciema kvartālā, tika nosvinēta Erasmus+ 35. dzimšanas diena. Tā bija nozīmīga diena mums, “SENdata” projekta dalībniekiem, kā arī visiem Erasmus+ projektu īstenotājiem. Mēs satikām kolēģus no citām Latvijas skolām, piedalījāmies diskusijās, pastāstījām par savu darbību projektā ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un smēlāmies jaunas idejas. Pasākumu apmeklēja mūsu skolas pedagogi: I.Čerenkova, N.Kirejeva, J.Pabērza.

Piektdien, 27.maijā, ir noslēgusies Erasmus+ projekta SENdata 3.mobilitāte Portugālē. Mēs diskutējām par aktuālām tēmām speciālajā izglītībā. Dienas noslēgumā apkopojām paveiktā darba rezultātus un saņēmām sertifikātus.

Sekmīgi pagājusi vēl viena Erasmus+ projekta SENdata produktīvā diena. Mobilitātes organizatori no Portugāles nodemonstrēja mācību aplikācijas valodas jomā skolēniem ar īpašām vajadzībām. Visi projekta dalībnieki izmēģināja izglītojošas spēles, parunāja par plusiem un mīnusiem.  Skolas ergoterapeite dalījās ar savu pieredzi darbā ar īpašiem bērniem. Arī skolēni sagatavoja mums pārsteigumu, uzdāvinājot visiem tradicionālas dāvanas. Dienas noslēguma tika organizēta ekskursija uz brīnumaino vietu Quinta da Regaleira.

Mobilitātes turpinājumā mēs apmeklējām pirmsskolas izglītības iestādi Sabugo/Vale de Lobos, kur pedagogi dalījās ar mums ar labas prakses piemēriem. Pēcpusdienā tika organizēta vizīte uz universitāti, kur mēs noklausījāmies mācību lekcijas par augmentatīvo un alternatīvo komunikāciju, kas ir viena no pamatmetodēm darbā ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām.