26.05.2024. piedalījāmies atklātajā izteiksmīgās skatuves runas konkursā
“Mana valoda” Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā.

Konkursā piedalījās :

4.a klases skolnieks Igors Anohins
8.b klases skolnieks Edmunds Teodors Ērenštreits
9.b klases skolniece Stefānija Puriņa.
Saņēmām Pateicības par piedalīšanos konkursā.

Otrdien,16.04.2024., 2.b;3.b., 4.b, 3.a un 4.a klases izglītojamie apmeklēja nodarbību “Ja es būtu
grāmata…..” Latvijas nacionālajā bibliotēkā, kuras ietvaros apguva grāmatas dizainera profesiju.
Profesionāla pasniedzēja vadībā viņi izgatavoja grāmatas maketu, kurā atspoguļoja savas intereses
ar kurām viņi gribētu padalīties ar citiem. Katrā bērna zīmējumā izpaudās fantāzija kopā ar
radošo iedvesmu.
Tālāk nodarbība turpinājās patstāvīgajā ekspozīcijā “Grāmata Latvijā”, kur skolēni iepazinās ar
grāmatas vēsturi, tās nozīmi senatnē un šodien.

19.03.2024. 7.,8.a klases skolēni apmeklēja Grāmatu iesiešanas darbnīcu.
Pieredzējuša speciālista vadībā skolēni izgatavoja piezīmjucgrāmatiņas. Process bija tik aizraujošs, ka skolēni pat nepamanīja, kā pagājis laiks.
Vispirms tika sagatavots piezīmju grāmatiņas vāciņš, tad tika salikta iekšpuse un sašūts viss kopā. Gala rezultātā tika izveidota piezīmju grāmatiņa, kurā izpaudās katra skolēna individuālās spējas un radošums

22.03.2024. piedalijāmies Rīgas atklātās informātikas konkursā Rīgas 1. pamatskolā attīstības centrā. Konkursā piedalijās 5.; 6. un arodklašu skolēni. Izglītojamie parādīja savas zināšanas, kuras ir apgūtas šī gada laikā Datorikas stundās un fakultatīvajās nodarbībās Datorikā.
Esam ieguvuši godalgotas vietas :
4.-5. klašu grupā 5.b klases izglītojamais – Atis Ukstiņš ieguvis 1. vietu ātrrakstīšanas sacensībās un
kopvērtējumā arī 1. vietu
6.-7. klašu grupā 6.b klases izglītojamais Matīs Piļāns ieguva 5. vietu.

Pateicību par veiksmīgu startu Rīgas atklātajā informātikas konkursā arodklašu grupā 1. kursa izglītojamais Kristers Cvetkovs saņēma 3. vietu ātrrakstīšanas konkursā un arī kopvērtējumā.

Jau trešo mācību gadu pēc kārtas sadarbojamies ar Rēznas bibliotēku. Esam kļuvuši par patstāvīgiem bibliotēkas apmeklētājiem un lasītājiem. Aktīvi piedalāmies bibliotēkas organizētajos lasīšanas pasākumos- mācību stundās.
Projekta nedēļas ietvaros 8. februārī 7.a; 8.;9. b klases skolēni apmeklēja Rēznas bibliotēku, kur iepazinās ar bibliotēkas telpām, grāmatu fondu.

Projekta nedēļas tēma”Putni Latvijā”. Rēznas bibliotēkas vadītāja pastāstīja par dažādiem putniem
Latvijā. Skolēniem bijas iespēja noklausīties interesantā stāstījumā, noklausīties putnu balsis ierakstā, kā arī nostiprināt zināšana , piedaloties aptaujā par putniem.

2024.gada 6. februārī jau 21. gadu pēc kārtas tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (#DID2024) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta
vidi. Internets ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa, bet, vai izmantot un izprast tiešām ir viens un tas pats?
Rīgas 2. pamatskolā 6. februārī skolēniem tika novadītas klases stunda par drošību, meklējot, strādājot vai izklaidējoties interneta pasaulē.
Mērķis: Stiprināt skolēnu medijpratību, sekmēt drošu un jēgpilnu interneta izmantošanu. Iedvesmot un izglītot skolēnus, veidot jaunu komunikāciju.
Uzdevumi: Piedāvāt daudzveidīgu iespēju bērniem attīstīties mācību laikā ar izrādes skatīšanās palīdzību.

Dzimšanas dienas ir zināmākie un gaidītākie svētki! Tādi bija arī mūsu Rīgas 2. pamatskolas pirmsskolas iestādē, jo šogad svinējā pastāvēšanas un sekmīgas darbības 15. gadadienu! Ciemiņi, dāvanas, gardumi, kopīgas izklaides un pat salūts - Fantastiska dzimšanas diena! No sirds paldies par sveicieniem!