Skola

Gūt var ņemot, gūt var dodot!
Dodot gūtais – neatņemams.” /Rainis/

Skolā bērni ar īpašām vajadzībām iegūst izglītību, apgūst dažādas prasmes un iemaņas, izzina sevi un ir starp vienaudžiem. Skolā strādā speciālisti, kas bērnus atbalsta, pamudina un iedrošina.