Statusa “eTwinning Skola” iegūšana

Mēs dalamies ar savu prieku! Visaktīvākie skolotāji no Rīgas 2.pamatskolas, kuri ar saviem skolēniem īsteno starptautiskus eTwinning projektus un iesaista citus pedagogus darboties.