Starptautiskais vokālās mūzikas festivāls “Balsis” 12.03.2020. Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā.

Mūsu skolas skolēni Rihards Aļeksejevs un Deniss Filatovs 12.03.2020. piedalījās Starptautiskajā vokālās mūzikas festivālā “Balsis”. Festivāls norisinājās Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā.

R.Aļeksejevs izpildīja  R.Kaupera, I. Cipes dziesmu “Mana dziesma”, savukārt D. Filatovs izpildīja dziesmu “Labi dzīvot Latvijā”. Abi skolēni saņēma pateicības par dalību festivālā un nofotografējās kopā ar latviešu dziedātāju un vokālo pedagoģi Olgu Rajecku.

Skolēnus priekšnesumiem sagatavoja mūzikas skolotāja Iraida Čerenkova.

Liels paldies abiem skolēniem un skolotājai!