Skolēnu sasniegumi

Fotokonkurss “Mīli darbu, darbs mīlēs tevi” – 31.20.2019

Mēs esam lepni par 8.c klases skolnieku Vladislavu Paukšti!

Mūsu skolas 8.c klases skolnieks Vladislavs Paukšte, 31.20.2019. ieņēma 1.vietu fotokonkursā “Mīli darbu, darbs mīlēs tevi”, kurš norisinājās Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā – attīstības centrā. Vladislava fotogrāfijas 2020.gada maijā tiks izstādītas Krievijā.