Skolas muzejs

Muzeja ekspozīcija tika veidota no gadu gaitā saglabātajiem dokumentiem, fotogrāfijām, dažādiem uzskates līdzekļiem.

          Muzeja apmeklētāji var iepazīties ar mūsu skolas vēsturi 20. un 21. gadsimtā. Par skolas darbības veidu un attīstību liecina izveidotā ekspozīcija:

  • mācību līdzekļi un skolas piederumi;
  • metodiskā un daiļliteratūra;
  • tehniskās palīgierīces;
  • didaktiskie izdales materiāli skolēniem;
  • rotaļlietas un sadzīves priekšmeti.

Katra skola atspoguļo laikmeta liecības, kurā tā funkcionē. Arī mūsu skola sniedz vēsturiskās liecības par dažādām pārmaiņām no tās dibināšanas 1925. gadā līdz mūsdienām.