RĪGAS BOCCIA TURNĪRS

  1. gada 4. martā Rīgas 5.pamatskolā – attīstības centrā

            Rīgas Boccia turnīrs. Organizē Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija un Rīgas 66. speciālā vidusskola, skolotāja – Inita Purmale.

  1. Īss pasākuma apraksts (mērķis, norise).

Mērķis: Popularizēt Boccia spēli un iesaistīt integrācijas procesā bērnus un jauniešu ar īpašām vajadzībām, paaugstināt bērnu un jauniešu ar attīstības problēmām pašapziņu, radīt interesi piedalīties fiziskajās aktivitātēs.

Turnīrā piedalījās skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem un fiziskās attīstības traucējumiem. Dalībnieku komandas tika sadalītas vecuma grupās – līdz 14 gadiem un 15 gadi un vecāki. Dalībnieku komandas veica izspēli – katra ar katru. Pēc iegūtajiem punktiem tika sadalītas vietas turnīrā. Skolēnu sacensībām sagatavoja pedagogs K.Kraucis.

  1. Dalībnieki
  2. grupa – izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem 2006. dz.g. un jaunāki: Anastasija Podskočaja (5. a), Angilika Šliče (5. a), Jānis Aleksandrs Helfrehts (3. b), Dmitrijs Svidins(4. a).
  1. grupa – izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem 2005. dz. g. un vecāki: Rihards Aļeksejevs (8. b), Brendons Vaivars (8. b), Vitālijs Pojasnikovs (8. b).

 

  1. Sasniegtie rezultāti
  2. grupas komanda ieguva godalgoto 1. vietu.
  3. grupas komanda ieguva godalgoto 3. vietu.

 

  1. Secinājumi

No Rīgas 2. pamatskolas turnīrā piedalījās 2 komandas dažādās vecuma grupās. Izglītojamie tika atbilstoši sagatavoti, par ko liecina sacensību rezultāti.

  1. vietas ieguvēji ieguva tiesības startēt LATVIJAS Boccia turnīrā, kurā piedalās labākās komandas no visiem Latvijas reģioniem.

Visas dalībskolas ieguva dāvanā klinģeri, bet 1. -3. vietu ieguvēji saņēma diplomus un dažādas pārsteiguma balvas.

 

Liels paldies :

Skolotājam – Kristapam Kraucim.

Skolēniem

Anastasijai Podskočaja (5. a),

Angilikai Šličei (5. a),

Jānim Aleksandram Helfrehtam (3. b),

Dmitrijam Svidinam (4.a),

Rihardam Aļeksejevam (8. b),

Brendonam Vaivaram (8. b),

Vitālijam Pojasnikovam (8. b)