Interešu izglītība

  • literāra jaunrade
  • metālapstrāde
  • datori un programmēšana
  • skolas teātris
  • vizuālā māksla
  • sensorās nodarbības
  • sports
  • vokālie ansambļi